Odešel váš zvířecí kamarád? Rozlučte se s ním, kvůli němu i sobě!

30. 09. 2019

Text: Ludmila Haňková a Jan Šípek

Vztah domácího zvířete a člověka je vztah jako jakýkoliv jiný. Bohužel zvířecí život je mnohem kratší než lidský a každý chovatel se musí připravit, že jeho zvířecí přítel jednou odejde. Většina lidí prožívá úmrtí milovaného zvířete velmi bolestně. Z psychologického hlediska nelze tento okamžik podceňovat. Jak nejlépe zvládnout těžké okamžiky, radí psycholožka Mgr. Ludmila Haňková, Ph. D.

 „Ve své psychoterapeutické praxi se běžně setkávám s klienty, kteří přišli o milované zvíře a potřebují pomoci se se ztrátou vyrovnat. Zažívají většinou různě dlouhá období smutku, vzteku a opuštěnosti. Situace se ještě zhoršuje, pokud je úmrtí předčasné, způsobené nemocí nebo nehodou. Pak se ke smutku ještě přidávají pocity viny nebo vzteku,“ říká Ludmila Haňková. Podle ní má vyrovnávání se se ztrátou milované bytosti pět fází – tento model definovala již v roce 1969 americká psycholožka Elisabeth Kübler Rossová.

VZTEK I DEPRESE

První fází je popírání události, která je pro pozůstalého dočasnou obranou. Nechce si událost připustit, může se chovat, jako by se nic nestalo, nevěří lékařům. V případě že zvíře umírá, nevidí realitu, každou maličkost v chování považuje za znamení uzdravení a chová se k němu, jako by bylo zdravé. Tato fáze může trvat různě dlouho, ale obvykle přechází v další.

Druhým stadiem je fáze vzteku. Událost už nejde dál popírat a dotyčný se často zaměří na hledání viníků, může si stěžovat na zdravotnický personál a lékaře, popřípadě hledá vinu v sobě, že neudělal všechno možné pro záchranu nebo něco zanedbal.

Další fází je smlouvání. Ta nemusí nastat při úmrtí, ale často k ní dochází při umírání. Člověk se snaží najít jakékoliv prostředky na záchranu nemocného zvířete včetně netradičních, alternativních či duchovních praktik.

Po selhání veškerých pokusů nastupuje fáze deprese, kdy si pozůstalý už dobře uvědomuje ztrátu a propadá pocitům úzkosti (Co si bez něj počnu?), strachu, smutku a beznaději.

Poslední fází je smíření se. Dochází při ní k vyrovnávání se se smrtí milovaného, psychickému uvolnění a plánování budoucnosti.

POMŮŽE RITUÁL

Všechny fáze se nemusejí objevit, mohou mít různé pořadí. „Truchlení a smutek nelze zkrátit, ale ritualizovaným rozloučením s milovanou bytostí se se ztrátou lépe vyrovnáme. Pohřeb lze přitom chápat jako definitivní sociální potvrzení smrti člověka. Je mnohem důležitější pro pozůstalé. Pohřbívání milovaného zvířete má stejný význam. Pomáhá přejít do fáze smíření, truchlení a plánování. Náš mazlíček už není mezi živými a má v tomto světě své místo – urnu, hrobeček, o který se můžeme starat. Navždy zůstává v paměti,“.

„Rituálem kremace a následným pohřbíváním (v jakékoliv podobě) prokazujeme nejenom poslední hezkou službu milovanému zvířeti, ale také pomáháme sami sobě vyrovnat se se ztrátou a udělat definitivní a hezkou tečku za obdobím, které nám náš mazlíček, daroval,“ říká psycholožka Ludmila Haňková.

KREMATORIUM ZVÍŘAT

Jedním z míst, kde se lze důstojně rozloučit se svým domácím mazlíčkem, jsou zvířecí krematoria. První krematorium pro domácí mazlíčky vzniklo v Brně Chrlicích v roce 2003 a dodnes nabízí kvalitní služby v těžkém čase, kdy chovatele navždy opustí jejich zvířecí kamarád. V letošním roce zde proběhne nákladná přestavba včetně pořízení druhé kremační pece, která zajistí, že se klientům dostane péče na opravdu té nejvyšší úrovni.

Od roku 2015 je v provozu krematorium zvířat i v Praze 9 Běchovicích. Za několik let provozu již v Krematoriu zvířat Praha pomohli v této smutné záležitosti tisícům klientů. Aby měli chovatelé vždy jistotu, že dostanou popel pouze svého zvířátka, mají zde unikátní systém Garance, který toto zajišťuje. Jejich bezplatná linka funguje nonstop a jsou zde tak připraveni svým klientům vyjít vstříc i v noci.

Obě krematoria nabízejí širokou škálu pietních produktů, jako jsou krásné urny s kamínky Swarovski, unikátní pamětní sklo se zataveným popelem, či kremační šperky, kam lze vsypat trochu popela zesnulého zvířátka. Obě krematoria jsou také členy Asociace zvířecího pohřebnictví, což samo o sobě garantuje kvalitu jimi poskytovaných služeb.

POHŘEBNÍ SLUŽBY PRO ZVÍŘÁTKA

V Česku už také existuje celá řada pohřebních a kremačních služeb, které se zaměřují na domácí mazlíčky. Dokáží zařídit pohřeb na zvířecím hřbitově, kremaci v partnerském krematoriu zvířat, či např. službu exhumace ostatků – prostě komplexní pietní služby pro zvířátka. Na Prahu a okolí se zaměřuje nejdéle fungující zvířecí pohřební služba v ČR, PetPieta, která sídlí v pražských Letňanech. V Plzni funguje pobočka pražského zvířecího krematoria, Kremace zvířat Plzeň, která se stará o klienty z Plzeňska a celého Západočeského kraje. Kremace zvířat Vitem na západě republiky provozuje další kvalitní kremační službu, která sídlí v Aši a obsluhuje Karlovarský kraj. Pro klienty z Moravy je zde převozní služba PetEmergency, která sídlí přímo v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Všechny zmíněné pohřební služby jsou také členy Asociace zvířecího pohřebnictví.

EUTHANAZIE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Když přijde ten smutný okamžik a milované zvířátko musí navždy odejít, je nejšetrnější vše provést doma. Tam, kde to měl pejsek, či kočička nejraději a tam, kde budou obklopeni svými nejbližšími. Humánní uspání zvířátka v domácím prostředí je ta poslední věc, kterou můžeme pro naše mazlíčky udělat. Této problematice se věnuje web UspaniPejska.cz. Často tuto službu po dohodě pro své klienty zařídí jejich ošetřující zvěrolékař. Pokud však není dostupný, zajišťuje tuto službu nonstop v Čechách veterinární záchranná služba PetMedic a na Moravě již zmíněná PetEmergency. V západních Čechách, tedy v Plzeňském a Karlovarském kraji, provádí domácí eutanazie spolupracující lékaři, kteří mají pohotovostní službu přes den i v noci.

ASOCIACE ZVÍŘECÍ POHŘEBNICTVÍ

Asociace zvířecího pohřebnictví je spolek, který sdružuje subjekty zabývající se problematikou pohřbívání zvířat chovaných jako domácí mazlíčci. Cílem asociace je zkvalitnění celého oboru zvířecího pohřebnictví. Asociace stanovuje standardy a úroveň služeb, které musí každý její člen dodržovat a splňovat. Pro zákazníky je tak jasné a přehledné, že pokud si objednají službu u člena asociace, dostanou ji na požadované a garantované úrovni.

Zajímavé články

Článek z ČTK o smrti mazlíčků v zimním období

V životě každého páníčka či paničky nastane období, kdy pejsek či kočička, kteří je provázeli po dlouhá léta životem, nás opustí. Je to velmi smutné období a člověk si říká, jak celou situaci řešit.

Nejnovější článek o pohřbívání zvířat na novinky.cz

Smrt domácího mazlíčka je citlivé téma a mnoho lidí o něm raději nechce ani mluvit. Ale všichni jsme tvorové smrtelní, a tak když náš čtyřnohý kamarád skončí svou pouť na tomto světě, nastává otázka, co s jeho tělesnou schránkou.

Reportáž v magazínu víkend 21.2.2017

21.2. vyšla v magazínu víkend na televizi nova pěkná reportáž o krematoriích zvířat i s jedním silným příběhem. Více zde: Krematorium pro zvířata: Jak vypadá psí pohřeb a kolik stojí? Desetitisíce majitelů ročně řeší, jak se po smrti důstojně rozloučit…

Členové