Podmínky členství

Členové asociace se svým vstupem zavázali k plnění přísných podmínek:

 Používají pouze kvalitní kremační technologii odpovídající normě lidského pohřebnictví

 Dodržují přísná hygienická pravidla nad rámec zákona

 Poskytují svým zákazníkům etický a formální přístup vyplývající z interních směrnic asociace

 Aktivně přispívají ke zkvalitňování oboru zvířecího pohřebnictví

 Dodržují požadavky na bezpečný provoz a práci

 Zajišťují svým zákazníkům, že s jejich zvířátky je zacházeno eticky, pietně, a že zákazník dostane vždy všechny služby tak, jak si přál

Členové