Jeden z prvních rozhovorů o krematoriu zvířat z roku 2003

21. 05. 2017

Důstojné pohřby zvířat v krematoriu se stávají běžnou záležitostí

Hračky a další drobnosti si v rakvích s sebou odnášejí do kremační pece domácí zvířata, se kterými se jejich majitel chce důstojně rozloučit v obřadní síni s krematoriem. Jde o jediné zařízení svého druhu nejen v ČR, ale i v zemích bývalého východního bloku, které je nyní ve zkušebním provozu v Brně – Chrlicích a zdá se, že se v kafilérii ze zvířat už nestane kostní moučka a budou mít pohřeb jako člověk.

středa 5. listopadu 2003, 12:42 – BRNO

„Zatím jsme ve zkušebním provozu a od nového roku bychom měli dostat certifikát na plný provoz. V současné době můžeme dělat obřady a kremace pro veškerá chovná domácí zvířata do 80 kg. Zajišťujeme kremace a popřípadě i rozptýlení na louce pro zvířata nejen z Brna a jižní Moravy, ale i z celého zbytku republiky,“ řekl spolumajitel krematoria František Foltýn.

Podmínky stanoví zákon

Provoz krematoria musí splňovat všechna hygienická kriteria, které ukládá zákon o životním prostředí a veterinární zákon. Zvířata, která majitelé nechávají zpopelnit v krematoriu, musí mít ohledací protokol od veterináře, musí mít očkovací průkaz, kde je doloženo očkování proti vzteklině, a také musí majitel podepsat prohlášení, že zvíře nejméně 7 dní před smrtí nikoho nepokousalo.

„Obřad je stejný jako u lidí, jen je rychlejší. Pokud nám někdo zavolá, že mu doma uhynulo zvíře a chce mít jeho pohřeb, přijedeme kdykoliv až k němu. Zvíře naložíme do pytle, který je stejný jako u lidí, a umístíme do přepravní rakve. Pak se dohodneme na termínu kremace a „pokud to chce majitel hned, může jet za námi a vše uděláme na počkání,“ dodal Foltýn.

V obřadní síni se pak pozůstalí mohou rozloučit se svým miláčkem, dát mu do rakve libovolné hračky a pak se přes okno dívat, jak rakev za svitu svíce zajíždí do pece. Zhruba hodinu po kremaci si pozůstalí vyberou urnu a odnesou si ostatky své zvířete. Ty si mohou uložit doma nebo je rozptýlit na rozptylové louce, případně pohřbít.

Při obřadu zazní i hudba

„Zatím jsme tu měli pár obřadů, ale většina z nich je velmi dramatická a provází je pláč, který je mnohdy silnější, než u pohřbu člověka. Jsou i lidé, kteří nám tu zkolabují a velmi těžce nesou pohřeb svého miláčka, který byl členem jejich rodiny. My jsme ochotní každému vyjít vstříc a třeba mu zařídíme na přání hudbu nebo individuální pohřeb i v noci,“ dodal Foltýn.

Přestože sídlo jediné zvířecí pohřební služby je v Brně, pro Čechy je v Praze pracoviště s chladícími skříněmi, které uhynulé zvíře převezme a domluví termín převozu ke kremaci do Brna. Kontakty mají k dispozici veterinární ordinace.

A kolik majitel zvířete za kremaci zaplatí? Je to podle váhy zvířete se ceny pohybují od 2 do téměř 4 tisíc korun. V ceně je kremace, základní rakev a základní urna. Další služby, jako lepší rakev, proslov, luxusní urna, hudba či jiné jsou za další příplatek, stejně jako převoz zvířete ke kremaci.

ZDROJ: https://www.novinky.cz/koktejl/18979-dustojne-pohrby-zvirat-v-krematoriu-se-stavaji-beznou-zalezitosti.html

Zajímavé články

Problematika pohřbívání zvířat z hlediska praxe i zákona.

V poslední době se nám množí telefonáty, jejichž podstata je jasná. Co se zesnulým zvířetem..? Lidé se ptají poměrně obecně, proto bychom Vám rádi poskytli nějaké informace, jakým způsobem lze Vaše zvíře pohřbít.

Nejnovější článek o pohřbívání zvířat na novinky.cz

Smrt domácího mazlíčka je citlivé téma a mnoho lidí o něm raději nechce ani mluvit. Ale všichni jsme tvorové smrtelní, a tak když náš čtyřnohý kamarád skončí svou pouť na tomto světě, nastává otázka, co s jeho tělesnou schránkou.

Článek v příloze Lidových novin z 23.11.2017

LN – speciál na Ekonomiku – téma „Domácí mazlíčci“

Kremace zvířat se za posledních několik let stala naprosto běžnou službou. Stejně, jako pozůstalí po svých blízkých míří do obřadních síní krematorií po celé zemi, i majitelé domácích mazlíčků často automaticky volají do krematoria zvířat.

Členové